0262 3 98 66 88
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NỘP HỒ SƠ Tra cứu KQTS

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2023

Cập nhật lúc: 23/05/2023 0

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy từ trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2023, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo như sau:

1. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến:

1.1. Ngành Y khoa (7720101) liên thông hệ chính quy từ trung cấp - Chỉ tiêu: 75.

1.2. Ngành Dược học (7720201) liên thông hệ chính quy từ cao đẳng - Chỉ tiêu: 35.

2. Điều kiện, đối tượng đăng ký dự tuyển (ĐKDT): Thí sinh là công dân Việt Nam đang làm việc tại các cơ sở y tế.

2.1. Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

2.2. Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng đúng với chuyên ngành dự tuyển theo quy định.

2.3. Điều kiện nhận hồ sơ ĐKDT (Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào): Thí sinh phải đạt 1 trong các tiêu chí sau:

- Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 hoặc tốt nghiệp THPT loại Giỏi; Tốt nghiệp trình độ Trung cấp, hoặc trình độ Cao đẳng đạt loại Giỏi;

- Học lực lớp 12 đạt loại Khá; hoặc tốt nghiệp trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng đạt loại Khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo (Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng Dược liên thông liên thông từ trình độ trung cấp đạt loại khá, thâm niên công tác chuyên môn được tính từ thời điểm tốt nghiệp trung cấp ngành Dược).

* Đối với Thí sinh không đủ các điều kiện theo quy định trên được đăng ký dự tuyển bằng các phương thức tuyển sinh đại học chính quy của Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột năm 2023.

3. Phương thức tuyển sinh:

3.1. Ngành Dược học liên thông từ trình độ cao đẳng:

a. Cách thức tuyển sinh: Dựa vào kết quả học tập tổ hợp môn cơ bản năm học lớp 12 THPT kết hợp với xét điểm quá trình học cao đẳng.

b. Điểm xét tuyển gồm các thành phần sau:

- (a): Tổng điểm trung bình cộng kết quả học tập năm học lớp 12 THPT của 1 trong 3 tổ hợp môn: A00, B00, D07 (Thí sinh được lựa chọn tổ hợp môn có điểm cao nhất).

- (b): Điểm trung bình toàn khóa học được ghi trong bảng điểm của bậc đào tạo cao đẳng (được tính hệ số 2 theo thang điểm 10).

- Điểm xét tuyển = (a) + (b x 2) + Điểm ưu tiên.

3.2. Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) liên thông từ trình độ trung cấp:

a. Cách thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập các tổ hợp môn năm học lớp 12 THPT kết hợp với xét điểm kiểm tra đánh giá năng lực kiến thức cơ sở và chuyên môn.

b. Điểm xét tuyển gồm các thành phần sau:

- (a) Điểm trung bình cộng năm học lớp 12 THPT của 1 trong 4 tổ hợp môn: A00; A02; B00; B08.

- (b) Điểm bài kiểm tra kiến thức cơ sở ngành: Giải phẫu - Sinh lý;

- (c) Điểm bài kiểm tra kiến thức chuyên môn: Nội – Ngoại – Sản – Nhi.

- Điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm xét tuyển = (a) + (b) + (c) + Điểm ưu tiên.

* Kiểm tra đánh giá năng lực chuyên môn bằng hình thức trắc nghiệm.

4. Kế hoạch tổ chức tuyển sinh:

           4.1. Y khoa hệ liên thông chính quy từ trình độ trung cấp:                                                    

- Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/02/2023 đến 30/5/2023.

- Tổ chức hướng dẫn kiểm tra (ôn tập kiến thức): Từ 01/4 - 04/6/2023.

- Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực chuyên môn xét tuyển: Tháng 6/2023.

 4.2. Dược học hệ liên thông chính quy từ trình độ Cao đẳng

- Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/02/2023 đến 30/5/2023.

- Tổ chức xét tuyển: Tháng 6/2023.

5. Lệ phí ôn tập và dự kiểm tra bao gồm:

- Lệ phí và hồ sơ xét tuyển ngành Dược học: 300.000đ/thí sinh.

- Lệ phí hướng dẫn và tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực chuyên môn ngành Y khoa:

   + Lệ phí hướng dẫn kiểm tra: 1.400.000 đồng/thí sinh.

   + Lệ phí kiểm tra: 600.000 đồng/thí sinh.

- Học phí:  + Ngành Y khoa: 30.000.000 đồng/học kỳ (02 học kỳ/năm).

                   + Ngành Dược học: 17.500.000 đồng/học kỳ (02 học kỳ/năm).

                              (Học phí không tăng trong toàn khóa học)

6.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

1). Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu (Mẫu đính kèm bên dưới);

2). Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT;

3). Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp trung cấp Y sĩ đa khoa và Bảng điểm (Đối với thí sinh liên thông Y Khoa) hoặc Bằng tốt nghiệp cao đẳng Dược và Bảng điểm (Đối với thí sinh liên thông Dược học);

4). Giấy xác nhận thâm niên công tác của đơn vị quản lý và sử dụng lao động (03 năm đối với thí sinh có trình độ tốt nghiệp loại Khá) (tải tại đây);

5). Hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên (đối với thí sinh thuộc diện ưu tiên).

6).  03 ảnh 3x4 ghi rõ họ tên.

7.  Thông tin chi tiết liên hệ:  Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Địa chỉ số 298 Hà Huy Tập, Phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 02623.986 688 - Website: www.bmtu.edu.vn/.

Biểu mẫu:

1. Đơn đăng ký dự tuyển liên thông từ TC, CĐ lên ĐH năm 2023 (Tải về)

2. Đơn đăng ký đối với thí sinh đã tốt nghiệp ĐH (Xét tuyển liên thông ngành Dược học) (Tải về)

3. Giấy xác nhận thâm niên công tác (Tải về)

In

Đăng ký nhận tư vấn

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
2020 Buon Ma Thuot University. All rights reserved