0262 3 98 66 88
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NỘP HỒ SƠ Tra cứu KQTS

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 - Trường Đại học Buôn Ma Thuột

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 - Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Cập nhật lúc: 19/07/2021 0

 

 THÔNG TINH TUYỂN NĂM 2021

1. Thông tin chung: Tên trường: Trường Đại học Buôn Ma Thuột

- Địa chỉ: Số 298 Hà Huy Tập - P. Tân An - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

- Tên giao dịch tiếng Anh: Buon Ma Thuot University (BMTU)

- Mã trường tuyển sinh: BMU

- Điện thoại: 026 23 98 66 88.

- Website: www.bmtu.edu.vn  - tuyensinh@bmtu.edu.vn  - Fb.com/dhbmt.

2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước.

3. Ngành Tuyển đại học:

3.1. Hệ chính quy toàn phần:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hợp môn xét tuyển

Học phí/ học kỳ

1

Y khoa

7720101

150

1. B00 (Toán, Sinh, Hóa)

2. A02 (Toán, Sinh, Lý)

3. B08 (Toán, Sinh, Anh)

20.000.000 đ

2

Dược học

7720201

170

1. A00 (Toán, Hóa. Lý)

2. B00 (Toán, Hóa, Sinh)

3. D07 (Toán, Hóa, Anh)

13.900.000 đ

3

Điều dưỡng

7720301

80

1. B00 (Toán, Sinh, Hóa)

2. A02 (Toán, Sinh, Lý)

3. B08 (Toán, Sinh, Anh)

10.000.000đ

4

Y tế công cộng

7720701

50

1. B00 (Toán, Sinh, Hóa)

2. A02 (Toán, Sinh, Lý)

3. B08 (Toán, Sinh, Anh)

10.000.000đ

  1. Hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Hệ Đào tạo

Chỉ tiêu dự kiến

Học phí/ học kỳ

1

Y khoa

7720101

ĐH Liên thông từ TC

60

30.000.000 đ

2

Dược học

7720201

ĐH LT từ Cao đẳng

40

13.900.000đ

4. Các Phương thức tuyển sinh:

4.1. Đại học hệ chính quy toàn phần: 05 Phương thức.

 

TT

Phương thức tuyển sinh

Diễn giải

Kế hoạch/ lịch tuyển sinh dự kiến

1

Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả điểm thi các tổ hợp môn trong kỳ thi THPT Quốc gia.

 

a. Hình thức xét tuyển: Thí sinh sử dụng điểm thi THPT Quốc gia đăng ký xét tuyển bằng các tổ hợp môn như sau:

* Thí sinh được chọn 1 hoặc các tổ hợp môn được quy định đối với từng ngành khi đăng ký xét tuyển.

b. Điểm xét tuyển: Là tổng điểm thi 03 môn theo các tổ hợp quy định mà thí sinh đã lựa chọn để đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo quy định và được tính như sau:

- Điểm xét tuyển = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + Điểm ưu tiên,

+ Điểm ưu tiên (ƯT) = Điểm ƯT Đối tượng + Điểm ƯT Khu vực.

+ Điểm lệch của các tổ hợp xét tuyển là 0.

c. Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định sau khi có kết quả thi TN THPT năm 2021.

 • Đối với thí sinh đã ĐKXT vào Trường (trong tháng 4 năm 2021): Nhà trường tổ chức xét theo quy định của Bộ GDĐT về lọc ảo và công bố kết quả xét tuyển đợt 1 vào ngày 16/9/2021.
 • Đối với những thí sinh trước đây chưa ĐKXT vào Trường BMU (vào tháng 4/2021), có nguyện vọng được đăng ký xét tuyển vào các ngành của Trường Đại học Buôn Ma Thuột, được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển như sau:

+ Thí sinh truy cập vào địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn sau đó thực hiện các bước đăng nhập vào hệ thống để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào các ngành của trường ĐH Buôn Ma Thuột theo hình thức ĐKXT trực tuyến.

+ Thời gian thí điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT: Từ ngày 29/8 – 05/9/2021.

 • Tổ chức xét tuyển và công bố đợt 1 (chính): Ngày 16/09/2021.

2

Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả điểm tổ hợp môn trong học bạ THPT.

 

Phiếu ĐKXT Học bạ: (Tải xuống)

a. Hình thức xét tuyển: Thí sinh sử dụng kết quả học tập trong học bạ THPT đăng ký xét tuyển bằng các tổ hợp 03 môn.

b. Điểm xét tuyển: Là tổng điểm trung bình năm học của 03 môn trong năm lớp 12 trong học bạ THPT thuộc tổ hợp môn để đăng ký xét tuyển theo quy đinh của ngành tuyển cộng với điểm ưu tiên theo quy định và được tính như sau:

Điểm xét tuyển (ĐXT) = TBM1 + TBM 2 + TBM 3 + Điểm ƯT.

c. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

- Y Khoa; Dược học: Thí sinh có học lực xếp loại giỏi năm lớp 12 THPT, hoặc điểm xét TN ≥ 8,0.

- Điều dưỡng: Thí sinh có học lực xếp loại khá năm lớp 12 THPT, hoặc điểm xét TN ≥ 6,5

-Y tế Công cộng: Thí sinh có điểm tổ hợp 03 môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

 Lịch xét tuyển dự kiến như sau:

 • Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/8/2021
 • Xét tuyển và công bố kết quả: Ngày 17/08/2021.

 

 

3

Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp điểm trong học bạ THPT và điểm trong kỳ thi TN  THPT  2021.

Phiếu ĐKXT Kết hợp: (Tải xuống)

 

 

a. Cách thức xét tuyển: Thí sinh căn cứ các tổ hợp môn theo quy định của Trường để ĐKXT, Thí sinh được sử dụng điểm thi của một (hoặc 2 môn) trong điểm thi THPT có điểm cao kết hợp với điểm của hai (hoặc 1 môn) còn lại trong học bạ năm lớp 12 trong học bạ THPT để xét tuyển .

b.  Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào:

+ Điểm môn thi THPT phải đạt điểm trung bình cộng ≥ điểm trung bình cộng của tổ hợp bài thi/môn thi theo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2021 đối với ngành khoa học sức khỏe.

+ Điểm môn học xét tuyển theo kết quả học tập năm lớp 12 trong học bạ THPT QG phải đạt điểm trung bình cộng ≥ 8,0 điểm (đối với ngành Y, Dược) và ≥ 6,5 điểm đối với ngành Điều dưỡng.

 • Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/8/2021
 • Xét tuyển và công bố kết quả: Ngày 28/08/2021.

 

4

Phương thức 4: Xét điểm bài thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia, đại học vùng tổ chức thi năm 2021.

Phiếu ĐKXT ĐGNL: (Tải xuống)

a. Hình thức xét tuyển: Thí sinh sử dụng kết quả bài thi ĐGNL ĐH Quốc gia, đại học vùng, tổ chức thi năm 2021 để đăng ký xét tuyển vào Trường đại học Buôn Ma Thuột:

b. Điểm xét tuyển: Là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐH Quốc gia, đại học vùng tổ chức năm 2021

c. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

 - Y Khoa; Dược học: Thí sinh có học lực xếp loại khá năm lớp 12 THPT, hoặc điểm xét TN ≥ 6,5 và có kết quả bài thi đạt mức 6/10 điểm trở lên quy đổi theo thang điểm 10.

- Điều dưỡng, Y tế Công cộng: Thí sinh có học lực xếp loại TB năm lớp 12 THPT, hoặc điểm xét TN ≥ 5,5 và có kết quả bài thi ĐGNL đạt mức 5/10 điểm trở lên quy đổi theo thang điểm 10.

 

Lịch xét tuyển dự kiến như sau:

 • Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/8/2021
 • Xét tuyển và công bố kết quả: Ngày 17/08/2021.

 

5

Phương thức 5: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Thực hiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021.

Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 021

 

4.2.  Đại học hệ liên thông hệ chính quy: 03 Phương thức.

1

Phương thức 1: Kết hợp xét tuyển và kiểm tra năng lực chuyên môn (Áp dụng đối với tuyển sinh Đại học ngành Y khoa liên thông từ trung cấp)

 

a. Cách thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả học tập các tổ hợp môn năm học lớp 12 THPT kết hợp với xét điểm kiểm tra đánh giá năng lực về kiến thức chuyên môn:

b. Điểm xét tuyển gồm các thành phần sau:

1) Tổng Điểm trung bình cộng kết quả học tập năm học lớp 12 THPT của 1 trong 3 tổ hợp môn: A02 (Toán, Sinh, Lý); B00 (Toán, Sinh, Hóa); B08 (Toán, Sinh, Anh văn).

2) Kết quả kiểm tra đánh giá năng lực chuyên môn: Giải phẫu - Sinh lý, Nội - ngoại - sản - nhi.

Điểm xét tuyển = (a) + (b)

c. Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng và điều kiện ĐKDT: Thí sinh phải đạt 1 trong các tiêu chí sau:

+ Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 hoặc tốt nghiệp THPT loại giỏi;

+ Học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;

+ Tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc đạt loại  giỏi;

+ Tốt nghiệp trình độ trung cấp,  đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

*Đối với thí sinh đăng kí xét tuyển theo các phương thức của đại học chính quy thì phải đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phải theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2020 đối với nhóm ngành đào tạo khoa học sức khỏe theo từng phương thức xét tuyển.

 

Lịch xét tuyển dự kiến như sau:

- Nhận hồ sơ từ ngày 20/02/2021 đến 30/04/2021.  

- Kiểm tra năng lực chuyên môn:

Dự kiến trong tháng /05/2021.

 

 

Phương án 2: Xét tuyển kết quả học tập điểm tổ hợp các môn năm học lớp 12 THPT kết hợp với xét điểm tổng kết trung bình khóa học trong quá trình học cao đẳng.

(Áp dụng Đối với đại học liên thông từ trình độ cao đẳng ngành Dược học)

 

a. Cách thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả học tập điểm tổ hợp các môn năm học lớp 12 THPT kết hợp với xét điểm trung bình toàn khóa trong quá trình học cao đẳng.

b. Điểm xét tuyển gồm các thành phần sau:

- Điểm xét tuyển gồm các thành phần sau: Điểm xét tuyển = (a) + (b)

+ (a): Điểm trung bình cộng tổ hợp 03 môn (điểm trung bình năm học lớp 12 THPT được ghi trong học bạ): A00, B00, D07

+ (b): Điểm trung bình toàn khóa học (Được ghi trong bảng điểm của bậc đào tạo cao đẳng).

c. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào/Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT: Thí sinh phải đạt 1 trong các tiêu chí sau:

+ Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 hoặc tốt nghiệp THPT loại giỏi;

+ Học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;

+ Tốt nghiệp trình độ hoặc trình độ cao đẳng đạt loại  giỏi;

+ Tốt nghiệp trình độ hoặc trình độ cao đẳng hoặc đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

*Đối với thí sinh đăng kí xét tuyển theo các phương thức của đại học chính quy thì phải đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phải theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2020 đối với nhóm ngành đào tạo khoa học sức khỏe theo từng phương thức xét tuyển.

Lịch xét tuyển dự kiến như sau:

- Lịch xét tuyển dự kiến như sau:

- Đợt 1:  Nhận hồ sơ từ ngày 20/02/2021 đến 31/05/2021.

- Đợt 2:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/06/2021 đến 15/07/2021.

- Đợt 3:  Nhận hồ sơ từ ngày 16/07/2021 đến 15/08/2021.

2

Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh đã có bằng đại học cùng nhóm ngành khoa học sức khỏe.

 

a.  Cách thức tuyển sinh:  

- Xét tuyển kết quả học tập điểm tổ hợp các môn năm học lớp 12, kết hợp điểm với xét điểm trung bình toàn khóa trong quá trình học đại học.

b. Điểm xét tuyển gồm các thành phần sau:

- Điểm xét tuyển gồm các thành phần sau: Điểm xét tuyển = (a) + (b)

+ (a): Điểm trung bình cộng tổ hợp 03 môn (điểm trung bình năm học lớp 12 THPT được ghi trong học bạ): A00, B00, D07

+ (b): Điểm trung bình toàn khóa học (Được ghi trong bảng điểm của bậc đào tạo cao đẳng).

- Hội đồng tuyển sinh căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, nguyện vọng xét tuyển và kết quả học tập đại học của thí sinh sẽ lập danh sách theo thứ tự thí sinh từ cao trở xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

c. Điều kiện xét tuyển/ngưỡng đảm bảo chất lượng: Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học hệ chính quy cùng nhóm ngành khoa học sức khỏe đạt một trong các tiêu chí sau:

- Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 hoặc tốt nghiệp THPT loại giỏi;

- Học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;

- Tốt nghiệp trình độ đại học đạt loại giỏi;

- Tốt nghiệp trình độ đại học đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

Lịch xét tuyển dự kiến như sau:

- Đợt 1:  Nhận hồ sơ từ ngày 20/02/2021 đến 29/04/2021.

- Đợt 2:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/06/2021 đến 15/07/2021 (áp dụng đối với ngành Dược học)

- Đợt 3:  Nhận hồ sơ từ ngày 16/07/2021 đến 15/08/2021 (áp dụng đối với ngành Dược học)

Tải biểu mẫu tại đây:

Phiếu ĐKXT Học bạ: (Tải xuống)

Phiếu ĐKXT Kết hợp: (Tải xuống)

Phiếu ĐKXT ĐGNL: (Tải xuống)

 

In

Đăng ký nhận tư vấn

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
2020 Buon Ma Thuot University. All rights reserved