0262 3 98 66 88
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NỘP HỒ SƠ Tra cứu KQTS

Thông báo Chứng chỉ ngắn hạn

Thông báo chiêu sinh chương trình đào tạo liên tục năm 2020 (Cập nhật kiến thức chuyên môn ngành Dược)

Thông báo chiêu sinh chương trình đào tạo liên tục năm 2020 (Cập nhật kiến thức chuyên môn ngành Dược)

Quyết định ban hành chương trình đào tạo Cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược

Quyết định ban hành chương trình đào tạo Cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược

Đăng ký nhận tư vấn

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
2020 Buon Ma Thuot University. All rights reserved