0262 3 98 66 88
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NỘP HỒ SƠ Tra cứu KQTS

Đề án tuyển sinh

Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học năm 2023 của Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023

Đề án tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2022

Đề án tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2021

Đề án tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2020

Đề án tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2019

Đề án tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2019 - Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Đề án tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2018

Đề án tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2018 - Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Đề án tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2017

Đề án tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2017

Đề án tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2016

Đề án tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2016 - Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Đề án tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2015

Đề án tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2015 - Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Đăng ký nhận tư vấn

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
2020 Buon Ma Thuot University. All rights reserved