0262 3 98 66 88
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NỘP HỒ SƠ Tra cứu KQTS

BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI 2019-2020

BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI 2019-2020

Cập nhật lúc: 26/05/2021 0

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Buôn Ma Thuột báo cáo nội dung công khai năm học 2019 - 2020 như sau: 
1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Buôn Ma Thuột năm học 2019 - 2020 (Biểu mẫu 17)
2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Buôn Ma Thuột năm học 2019 - 2020 (Biểu mẫu 18)
3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Đại học Buôn Ma Thuột năm học 2019 - 2020 (Biểu mẫu 19)
4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Buôn Ma Thuột năm học 2019 - 2020 (Biểu mẫu 20)
5. Công khai tài chính của Trường Đại học Buôn Ma Thuột năm học 2019 - 2020 (Biểu mẫu 21)
Trân trọng ./.

In

Đăng ký nhận tư vấn

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
2020 Buon Ma Thuot University. All rights reserved